På jagt efter værdifulde kulturmiljøer

Arkitektskolen Aarhus screener Danmarks yderområder.

12.12.2016