STRATEGISK BYTRANSFORMATION MED AFSÆT I KULTURHISTORISKE VÆRDIER: OMDANNELSE AF BYERNES ARBEJDERKVARTERER

Ph.d.-projekt af Kasper Albrektsen