Studievejledning

Trivsel er essentielt for et godt studieliv. Arkitektskolen tilbyder forskellige former for vejledning til dig som studerende, hvis du har spørgsmål til eller oplever udfordringer i dit studie.