Uddannelsens opbygning

Bachelor- og kandidatuddannelsen i arkitektur