‘Urban Seascaping’ as a catalyst for urban transformation

Som svar på stigende vandstande og klimaændringer, integreres hav- og marine økosystemer i Østjylland som en del af byens landskaber, bæredygtige afvandingssystemer og kystsikring.

Et Ph.d.-projekt af Soo Jung Ryu