ENGAGING THROUGH ARCHITECTURE

ENGAGING THROUGH ARCHITECTURE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

Arkitektskolen Aarhus er en selvstændig institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Vi tilbyder en akademisk uddannelse centreret om tre tilgange til arkitektur: en kunstnerisk, en videnskabelig og en praksisbaseret.
BACHELORPRAKTIK 2019

Få ny inspiration i virksomheden med med engageret praktikant, og giv kommende arkitekter et indblik i, hvad der venter efter studierne.

Læs mere

VIL DU I KONTAKT MED SKOLENS STUDERENDE?

Annoncér studiejobs, praktikopslag, konkurrencer og events, som har relevans for skolens studerende.

Se AARCH BOARD

KOMMENDE
AKTIVITETER

FORSKNINGSDATABASEN FOR  ARKITEKTUR, DESIGN OG KONSERVERING

Gå til forskningsdatabasen

Vi skaber viden, der bidrager til fremtidens udvikling af vores fysiske miljø. Og vi eksperimenterer med arkitektur og design i en forskningsmæssig kontekst.

ARKITEKTUDDANNELSEN

KUNSTNERISK, VIDENSKABELIG OG PRAKSIS-BASERET

INSTAGRAM

ARKITEKTSKOLEN AARHUS
@AARCHDK

© — Arkitektskolen Aarhus