Alle fag må finde deres egne metoder

Gennem kunst og landskabsarkitektur udvikler Marie Markman ny viden.

14.03.2022