Forskningens Døgn på Arkitektskolen Aarhus

Få viden om innovativt træbyggeri, og kom med på en unik arkitektur- og naturoplevelse.

20.04.2022