Nordmak nordisk master i arkitektonisk kulturarv

Mere end 50 studerende fra Island, Norge, Sverige, Finland og Danmark har gennemført uddannelsen og dannet et stærkt fagligt netværk med nøglepersoner inden for kulturarvsområdet i hele Norden.

22.10.2020