Forskningsprojekt kortlægger kulturmiljøer i 52 kommuner

Screening af Danmarks Kulturmiljøerer et forskningsprojekt, som udvikler ny viden, redskaber og en efteruddannelse om kulturmiljøer.