GELLERUP OG TINGBJERG: NYE BØGER UNDERSØGER FORTID, NUTID OG FREMTID

Et forskningsprojekt på Arkitektskolen Aarhus om de to ikoniske boligområder munder ud i to store bøger, der for første gang giver en samlet fremstilling af visionerne, udviklingen og de nyeste tiltag.

22.01.2020