I praktik med stadsarkitekten som mentor

Nyuddannet bachelor med erfaring fra arkitekturens politiske maskinrum.

27.06.2023