Kulturmiljøer i planlægningen

Har du brug for indsigt i kulturmiljøer som en integreret del af den fysiske planlægning? Efteruddannelsen giver dig færdighederne til at udvikle og aktivere kulturmiljøer strategisk. Du lærer også at kortlægge og værdisætte kulturmiljøer.