Kulturmiljøer i planlægningen

Vil du have større indsigt i kulturmiljøer som en integreret del af den fysiske planlægning? Med efteruddannelsen får du viden om arkitektonisk kulturarv i planlægningen, færdigheder i at kortlægge og vurdere kulturmiljøer samt indsigt i, hvordan du kan aktivere kulturmiljøer i en bæredygtig udvikling.