Nyt nordisk forskningsnetværk om kulturmiljøer

Forskningsgruppen Bæredygtige Kulturmiljøer etablerer et nyt nordisk forskningsnetværk Kulturmiljøer i Norden forankret på Arkitektskolen Aarhus.