SEMINAR: HVORDAN SKRIVER MUSEERNE VELFÆRDSBYENS HISTORIE?

I 2021 blev et nyt tværfagligt, internationalt, DFF-finansieret forskningsnetværk lanceret af en gruppe forskere fra Arkitektskolen Aarhus. Formålet med netværket er at undersøge repræsentationen af ​​velfærdsbyen i massemedierne. I et kommende seminar den 9. og 10. marts 2023 på ArkDes i Stockholm, Statens centrum för arkitektur och design, vil netværket diskutere museets rolle i samfundet med fokus på, hvordan museer skriver historie, og hvorfor de skriver den, som de gør.

01.03.2023