30.11.2018 / Nyhed

Vinderne af Drawing of the Year 2018

Førstepræmien går til Tianjing Lim fra Dessau International School of Architecture