Velkommen til et nyt semester

September er lig med studiestart på arkitektskolen.

02.09.2019