KVALITETSPOLITIK OG -SYSTEM FOR BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSEN

Arkitektskolens kvalitetssystem sikrer, at der løbende og systematisk sker en dialog om skolens uddannelseskvalitet på forskellige niveauer i organisationen.