RAMMER FOR KARRIERE-FORLØB OG OVERGANG TIL ARBEJDSMARKEDET

Arkitektskolen sikrer tæt kontakt til praksis og hjælper dermed de studerendes overgang til arbejdsmarkedet.