SEMINAR: VELFÆRDSBYENS HISTORIE OG DENS HISTORIOGRAFI

I 2021 blev et nyt tværfagligt, internationalt, DFF-finansieret forskningsnetværk lanceret af en gruppe forskere fra Arkitektskolen Aarhus. Formålet med netværket er at undersøge repræsentationen af ​​velfærdsbyen i massemedierne. I et fjerde og foreløbigt sidste seminar den 15. og 16. februar 2024 på Arkitektskolen Aarhus vil netværket diskutere forskellige velfærdsarkitekturhistorier og –historiografier.

09.02.2024