SEMINAR: VELFÆRDSBYENS TRANSFORMATION

I 2021 blev et nyt tværfagligt, internationalt, DFF-finansieret forskningsnetværk lanceret af en gruppe forskere fra Arkitektskolen Aarhus. Formålet med netværket er at undersøge repræsentationen af ​​velfærdsbyen i massemedierne. I et kommende seminar den 16. og 17. november 2023 på Syddansk Universitet (SDU) og i Vollsmose, Odense, vil netværket diskutere de store omdannelsesprojekter, der aktuelt finder sted i udsatte boligområder ikke alene i Danmark men verden over.

14.11.2023