RAMMER FOR INDHOLD OG TILRETTELÆGGELSE

Tilrettelæggelsen af undervisningen og læringsforløbene skal sikre det rette niveau og faglige indhold, som understøtter de studerendes læring