Rammer for masteruddannelsen

Arkitektskolen udbyder en masteruddannelse på et internationalt højt fagligt niveau.