RAMMER FOR UDDANNELSERNES VIDENGRUNDLAG

Arkitektskolen skal basere sig på et videngrundlag, der dækker forskning, kunstnerisk udviklingsvirksomhed og praksis.