KVALITETSPOLITIK OG -SYSTEM FOR MASTER-UDDANNELSEN

Arkitektskolen har opbygget et kvalitetssystem, som sikrer, at der løbende og systematisk sker en dialog om skolens uddannelseskvalitet på forskellige niveauer i organisationen.