Omstilling til bæredygtige bysamfund

I et partnerskab mellem Arkitektskolen Aarhus, Aarhus Kommune og Dansk Byplanlaboratorium, undersøges nye tilgange til bæredygtig omstilling. Gennem dyb stedslæsning og forskning i bykvalitet integreres en bred bæredygtighedsforståelse i kommunal fysisk planlægning for at skabe en sammenhængende omstilling af Aarhus Kommune.