LAVA – Landskabet og vandet som driver for adaptiv planlægning

Med udgangspunkt i begrebet “oplandskvarterer”, der har vandet som fælles ramme, vil LAVA-projektet undersøge, hvordan man over tid kan imødegå de usikkerheder, som klimaændringerne medfører.