Arkitektur på arkitektur – gentolkning

Arkitektur på arkitektur undersøger de overvejelser, som såvel udøvende arkitekter som kunstnere fra andre fag har formuleret om deres brug og gentolkning af historiske værker, samt de kunstneriske resultater af denne praksis.