Borromini’s Dust

Borromini’s dust sætter fokus på den betydning samspillet mellem tegneteknik og byggeteknik kan have for det endelige arkitektoniske udtryk, noget vi risikerer at tabe med nutidens digitale designprocesser.