CUltures of MAINTENANCE

Projektets hypotese er, at i den nuværende klimakrise udvikler det traditionelle arkitekturparadigme – som beskæftiger sig med opbygning – sig uundgåeligt hen imod praksisser for opretholdelse.