ATMOSFÆRER I DEN URBANE ANTROPOCÆN

Forskningsprojektet undersøger, hvordan de udfordringer, som urbane miljøer står over for i dag, kan adresseres med æstetiske virkemidler og design strategier.